Home

Kveke biologi

Kveke er en flerårig art i gressfamilien. Den blir 30-100 centimeter høy og har lange, krypende jordstengler (rhizomer), rikelige bladskudd, og stivt strå med flattrykte småaks som sitter med flatsiden mot stråakset. Biologi og agronomi Uforstyrret kveke Hver jordstengel vil avslutte sin utvikling med å bøye seg oppover og danne et overjordisk skudd ('lysskudd') De fleste knoppene på jordstenglene vil ikke skyte (dør etter hvert). Jordstenglene kan leve minst 2 vekstsesonger, kan bli 3 år Kveke ( Elytrigia repens) er en 70 cm høy art av gressfamilien med lange, krypende og dyptgående jordstengler, rike på næring (har vært brukt som dyrefôr). Kveke har flattrykte småaks med flatsiden vendt mot strået. Kveke er et av våre vanskeligste ugress. En nærstående art er strand-kveke, E. juncea Eldre studier har vist at jordstengler brytes raskere ned (sopp) ved N-gjødsling enn på N-fattig jord. Forstyrret kveke (årlig jordarbeiding) Oppdeling av jordstengler = flere skudd Untaksvis opp til 2 år levetid, oftest mindre enn et år. Biologi og agronomi Forsøk i Norge på levetid for jordstengler Tabell 1.13

kveke - Store norske leksiko

Kverke er en B-sykdom og forekomst av eller mistanke om kverke skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. Smittestoff og smitteveier. Kverke (også kalt kversill eller kvarsott, på engelsk strangles) forårsakes av bakterien Streptococcus equi subsp. equi.. Vanligste smittevei er dråpesmitte, der smittebæreren skiller ut smittestoffet gjennom utåndingslufta, og det friske dyret. Kvein er en slekt i gressfamilien. Toppen er mangegrenet i flere etasjer, og småaksene er enblomstrede, med eller uten snerp. Dette er middelstore gress som er ettårige eller flerårige. Det finnes 200 arter, hvorav de fleste vokser i den nordlige tempererte sone. I Norge er det seks viltvoksende arter som alle er flerårige: Engkvein (latinsk navn: Agrostis capillaris) er et av de vanligste. Bare en kveke? Sign In Register. Search in Topic. Print Topic Aktive deltaker 11769. harri - 27 May 2018 13:14 Bare en kveke? Kan denne være noe annet? 25.05.18 Lindås/Åse. Harri . Replies. Biolog Norway 4723. Spør om utdannelse og arbeid Spør om biologi generelt Kveke derimot, trives godt ved lave temperaturer og kan vokse lenge utover høsten. Derfor har en mer å hente på å forstyrre kveka om høsten enn en har på de andre artene. En får videre bedre effekt av forstyrrelsen dersom den følges opp med gode agronomiske tiltak og en konkurransedyktig avling Tenkte at dette kunne være 'kveke' kanskje, Var ikke ivrig nok i biologi timen til å få med meg hva dette er, meningen var bare å si at reprasjonsgress kan bli veldig forskjellig Jeg har brukt kompostjord fra hageavfall mottaket og normal gresdblanding, det spirer greit

Kveke - Biologi og agronomi Uforstyrret kveke - Hver jordstengel vil avslutte sin utvikling med å bøye seg oppover og danne et overjordisk skudd (lysskudd) - De fleste knoppene på jordstenglene vil ikke skyte (mange dør etter hvert). - Jordstenglene kan leve minst 2 vekstsesonger, kan bli 3 år Biologi. Formeringen og spredningen skjer vesentlig med frø, men etter mekanisk oppdeling av rotstokken kan også vegetativ formering forekomme. Litt spredningsbiologi til prestekrage: Fægri (1970): Den har rikelig besøk av småinsekter, slik at kurvens gule del ofte kan være nesten dekket av småkryp I Biologi A bygger vi videre på emner, problemstillinger og diskussioner inden for både b iokemi, m ikrobiologi og bioteknologi. Du kommer også til at arbejde med f ysiologi, sundhed og sygdomme. Du vil også lære om g enetik, genteknologi og bioinformatik. Samtidig får du viden om e volution, samt populationsbiologi og -genetik, og du kommer til at lære om ø kologi og forurening

Bekjempelse av kveke Alternativer* til glyfosat mot kveke (med vektlegging på ikke-kjemiske metoder) Innledning -Biologi, vekstskifte etc. Pløying -'kvalitet' -pløyedyp etc. Stubbarbeiding ‐ Ulike metoder og utstyr ‐ Tidspunkt for harving om høsten ‐ Hvor mange ganger.. ‐ Høst vs. vår‐behandling Radrensin Kveke og annet rotugras er et stort problem både for gras- og kornprodusenter. Sprøyting med glyfosat er ofte løsningen, men EU vurderer nå om ugrasmidlet skal utfases. Samtidig undersøker NIBIO mulige tiltak som kan bidra til å erstatte eller redusere bruken av glyfosat Leksikonet omfatter informasjon rundt biologi og bekjempelse av skadegjørere. Hvis det finnes omtale om skadegjøreren i Plantevernleksikonet, kan du klikke på ikonet for omtale om den valgte skadegjøreren. Det er utarbeidet et temahefte om ulike plantevernmidlers miljørisiko i vann Kveke (latin Elytrigia repens), 70 cm høg art i grasfamilien med lange, krypande og djuptgåande jordstenglar som er rike på næring; dei har tidlegare vore brukte som dyrefôr.Planta har flattrykte småaks med flatsida vend mot strået. Kveke er rekna som det vanskelegaste ugraset i Noreg. Ein nærståande art er strandkveke, E. juncea. Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000. Opplagsnæringen kan ligge i frø, men også i en krypende jordstengel for eksempel kveke og hvitveis. Knoppene på trær og busker har for liten plass til å lagre større mengder opplagsnæring (niste), så i dette tilfellet er det stamme, rot og greiner som fungerer som spiskammer

Ugressmiddel til kveke: det beste ugressmiddelet til kveken. Med Roundup ugressmidler kan du lett som en lek fjerne ugresset varig og effektivt fra hage, plen, bed, terrasser, stier, m.m Kveke: Biologi og bekjempelse. Presentasjon Aquamarine 2014. XN-QA-P20 Metallisering av stÃ¥loverflater.pdf. Ugrasbekjempelse i eng og beite - Norsk Landbruksrådgiving Agder. Cristex© - Produktfakta. Nr 2 - plantevern - Hedmark Landbruksrådgiving. 300697NO Veiledning. Praktisk utføring av grøfting

havre og kveke. I forbindelse med prosjektet Bioforsk VIPS og en forsøksserie innen kornkvalitet ledet av Graminor AS, fulgte vi utvikling av sykdommer flere steder i Midt-Norge. Med støtte fra Graminor AS og lokale myndigheter fikk vi også mulighet til å arbeide videre med biologi og epidemiologi av soppen Ramularia collo-cygni som forårsake TUNRAPP - BIOLOGI 31. januar 2013 Definisjon på et ugras Beste definisjonen er: uønska planter, dvs. alle planter som vokser på steder der vi ikke vil de skal vokse. Dette ford i de gjør skade eller er til ulempe på annen måte. Ei kulturplante er også et ugras hvis det vokser på feil plass. Eks. rybs i byggåker TEKNIKK OG BIOLOGI - Traktoren vil møte ganske mykje motstand når du køyrer han, og det krev litt energi. Men du arbeider ikkje jorda så intensivt som du gjer med ei skålharv. Jordstengelskjeraren og tistelrotkuttaren går rett inn i biologien til dei ulike artane og svelt dei ut, seier Lars Olav Brandsæter Biologi er derfor en naturvitenskap som favner om både bevissthet om organismene i naturen, faktakunnskaper i tillegg til naturvitenskapelige arbeidsmåter. Studier ved Institutt for biologi; Forskning ved Institutt for biologi (på engelsk Om kveke: Kveke er nevnt som problem i litteraturen fra 1700-tallet. Den trives i rått og kjølig vær, ikke minst i Trøndelag, der det heter at kveka er den største plagen • Biologien (mest fokus på rotugras) • Gamle og nye metoder for bekjemping Sommer-ettårige ugra

Såbedtillaging | slideum

UGRAS er planter som er uønsket. En slik definisjon betyr at samme art kan være ugress et sted, for eksempel i hveteåkeren, men ha pryd- eller nytteverdi i en annen sammenheng. FREMMEDE INVADERENDE PLANTER er uønska fordi de kan utgjøre risiko for hjemlige arter, naturmangfold eller kulturplantene våre Spragleflekk er en av de viktigste byggsykdommer i Midt-Norge. I 2005 registrerte vi angrep på opp mot 90 % av bladarealet på enkelte byggsorter. Sykdommen ble for første gang påvist både på havre og kveke i Midt-Norge. Forsøk med kunstig smitte ga et angrep på 40 % på sorten Lavrans ugrasarter har forskjellig biologi, vil effekten av tiltak variere mellom artene. Kveke Kveke brer seg med jordstengler som hovedsakelig fins i de øverste 10 cm av jorda. Plantene påvirkes derfor betydelig av pløying og annen jordarbeiding. Gjentatt harving når kveka har 3 til 4 blad (dens svakeste stadium) kan utarme den effektivt. Bru

Biologi Formering og spredning: Ved hjælp af underjordiske udløbere og frø. Livsvarighed: Flerårig. Betydning Arten forekommer hyppigt i alle former for afgrøder i hele landet. I alle afgrøder er den et særdeles ondartet og tabsvoldende ukrudt. I en lang række græsfrøafgrøder er planten uønsket, fordi frøene er vanskelige at rense fra Bekjemping av kveke Bekjemping av kveke Biologi og bekjempelse av hønsehirse Forsøk med gjødsel fra havet Nye og gamle potetsorter egna for dyrking i Nord-Norge Mest leste fagartikler . Vinterdekking av jordbær; Grovfôr til hest - hvilken grovfôrkvalitet trenger hesten? Sjur'n og dei flotte. Bekjemping av kveke Biologi og bekjempelse av hønsehirse Forsøk med gjødsel fra havet Nye og gamle potetsorter egna for dyrking i Nord-Norge Plantevern 2020 for grønnsaker på friland Plantevern 2020 grønnsaker på frilan av kveke Kveke/Tistel/ Burot/Dylle/ Hestehov mfl Titus 3 g Kveka 3-4 blad, rotugras på rosettstadiet 100 ml Klebemiddel pr 100 liter vann Delt behandling, ev kan Titus brukes 1 gang med 5 g Titus 2 g 2.sprøyting 7-10 dager etter 1 behandling Tilsett Klebemidde Kveke Agil 100-150 ml Kveka har 4-5 blad, Agil kan gi klorose Focus Ultra 400-500 m

Kveke - Wikipedi

Kveke; Snelle-arter; Hestehov; Flerårige, vandrende ugras med krypende formeringsrøtter . Artene i denne gruppen spres vegetativt ved krypende røtter. Disse er ikke ledd-delte som rhizomer, og adventivknopper ligger spredt med ujevne mellomrom i barklaget Biologi er viktig i omsetning av næringsstoffer og hva som blir tilgjengelig for plantene. I dette spiller mikrolivet en stor rolle. I VitalAnalyse bruker vi mikroskop for å få et bilde av diversiteten i jordas mikroorganismer, forklarer Berit Swensen

Kveke: Biologi og bekjempelse slideum

Biologi og kjennetegn: Planten er sommerettårig og spres utelukkende med frø. Frøbladene er stilket, avlange og lansettformet. Stengelen er krypende eller klatrer på andre planter. Planten kan bli 20-100 cm lang, og er ofte sterkt greinet. Varige blader har stilk, er hjerteformet og sitter enkeltvis Kveke er et slikt ugras. Reduserer vi jordarbeidinga i korndyrkinga, kan vi få større problem med arter som ikke er problematiske i pløyd åker. Kjører vi på ulaglig jord (jord som er for fuktig), skaper vi gode vilkår for enkelte flerårige ugras som er avhengige av fuktig jord for å spre seg, for eksempel tunrapp •Biologi - Arter og økotyper - Livssyklus ~Høymole~ - Nye planter fra frø - spiringsbiologi / overlevelse silo & møkkakjeller etc. hos kveke. Denne er hormonstyrt og brytes ved oppdeling av røtter/jordstengler. Flerårig ugras: Eksempler på viktige egenskaper hos artene 1

Kverke - vetinst.n

Kvickrot (Elytrigia repens Desv. ex Nevski) är ett perent C3-gräs.Den är ursprungligen från Europa, men är numera utspridd över större delen av världen, framförallt i den tempererade zonen. [1] [2] Kvickrot har förökning i såväl sexuell form genom frön som i asexuell form genom underjordiska stamdelar.De underjordiska stamdelarna, rhizom, fungerar även som lagringsorgan; främst. Biologi Fleirårige planter med kraftig, greina pålerot. Spreier seg med frø eller med opp-deling av røter. Tal frø per plante er i snitt 4000-9000, flest hjå vanleg høymole og færrast hjå krusehøymole. Utbreiing Veks i eng/beite over heile landet. Mekaniske tiltak Luking av heile planten når opplagsnæringa er minst, er mest effektivt Biologi og kjennetegn: Planten er vinterettårig, spirer hele vekstsesongen og kan ha en til to generasjoner per år. Frøplanten har parvise og lansettformede frøblad med stilk. Den voksne planten har sagtannede blader i rosett Det første året mitt på Blæstad var preget av alt fra geologi, rapportskriving, biologi, husdyrenes fordøyelse, til plantenes latinske navn. Det jeg husker best er kanskje kirkegulvet i Ringsaker kirke. Det høres kanskje ikke veldig relevant ut for agronomistudiet, men der er det altså Orthoceras-blekksprut i kalksteinsgulvet Vis meny. Nyhetsarkiv; Fagartikler. Bioenergi . Biogass; Biorest; Frukt og bær . Bær . Jordbæ

kvein - Store norske leksiko

 1. Landbruk Nordvest. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men
 2. Tenthredopsis auriculata (T, 1870). Tenthredopsis friesei (Konow, 1884). Tenthredopsis litterata (Geoffroy, 1785
 3. Min ampelplante 'Vandrende jøde' i kjøkkenvinduet bevitnet i selskap med oss gårsdagens spektakulære soloppgang. Egentlig var den ikke er spektakulær enn vanlig, men den var h
 4. Rapport over alle plantearter som er registrert innenfor Østensjøvannet Miljøpark. Mesteparten er fra en rapport 1995, men blir kontinuerlig oppdatert

I Korsmos ugrashage lukes, vannes og pleies uønskede planter, slik at du kan få vite mer om hvordan ditt eget ugress kan bekjempes - Biologi og tiltak Barnyardgrass: a new problematic weed in the norwegian grainproduction - Biology and how to prevent it from spreading Bachelor i Agronomi 2015 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket JA ☒ NEI ☐ Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage JA ☒ NEI

Bare en kveke? Spør en biolo

Utnytt kvekas svake punkt @ Agropu

Kveke er eit slikt ugras. Reduserer vi jordarbeidinga i korndyrkinga, kan vi få større problem med artar som ikkje er problematiske i pløgd åker. Køyrer vi på ulagleg jord (jord som er for fuktig), skaper vi gode vilkår for enkelte fleirårige ugras som er avhengige av fuktig jord for å spreia seg, for eksempel tunrapp Spesielt er det kveke og andre rotugras som kan skape store problemer. Falskt såbed er en svært aktuell metode ved dyrking av gulrot, 7.1 Biologi Gulrot har en typisk toårig vekstrytme

Hva slags gress er dette? Er dette 'kveke' ugress? [Bilde

 1. Biologi. Pastinakk hører til skjermplantefamilien, Rotugras som kveke og tistel må ikke forekomme, siden pastinakk konkurrerer svært dårlig med ugras de første månedene
 2. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men
 3. Biologi Bukkebeinurt er åpenbart lyskrevende. Den vokser først og fremst i strandnære områder, av mjødurt, høymole, hestehavre, kveke og strandrør) som gir lite rom for frøspiring. En del lokaliteter kan gå tapt ved nedbygging, avfallsdeponi i strandkantene, ved slitasje fra friluftsliv m.m. Planten er lite kjent og påaktet og ka

(Den som tror at økologisk drift betyr å ikke ta del i den utviklingen vi har hatt på avlinger, sorter, rasjonalisering etc. har nok misforstått) - Tror også at økologisk drift er viktig for å få tilbake mere fokus på agronomi og biologi i landbruket og som en viktig strategi for å sikre en mest mulig ressursvennlig og bærekraftig utvikling både for landbrukets egen del og i. Norsk Landbruksrådgiving Innlandet. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men

biologien og sprednings-potensialet til artene kan bidra til å redusere risiko for nye ugrasproblemer. er kveke svakest når 3-4 blader er utviklet. For mange andre arter vet vi for lite om hvor det svakeste stadiet inntrer, da vil en generell regel være AC/DC-weeds: Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weed

Plantevern i økologisk landbruk - Bind 1 - Bakgrunn

Dyr slik begrepet brukes innen moderne biologi, betegner flercellete, heterotrofe organismer som i utgangspunktet har indre fordøyelse, minst ett fritt bevegelig livsstadium, som besitter Hox-gener og ikke produserer cellevegg. Dyrene sammenfattes i riket Animalia eller Metazoa - Dyreriket Gress er de urteaktige plantene som danner plantedekket (gressteppet) i eng, plen og beite.Foruten artene av gressfamilien regnes i dagligtalen også arter i starrfamilien og andre med til gressveksten Ved å utnytte kunnskap om biologien til de forskjellige ugrassortene, kan man velge ulike tiltak ut fra hvilket ugras som dominerer. Ugrassorten kveke bekjempes for eksempel best med en kombinasjon av tiltak om høsten, kombinert med harving og spesialharv før såing om våren

Carl Erik Å jobbe med biologi innebærer å gi slipp på kontroll. En kokk kan styre det meste på kjøkkenet. Rydder og rydder og rydder, mens vi legger komposten midt i hagen og lar kveke og brennesle vokse, for alt har en rolle, alt har en funksjon. Og for meg peker dette mot noe religiøst. Jeg kan bli helt salig av å stå midt i hagen Norsk Landbruksrådgiving. Logg inn: medlemmer; Vis men Norsk Landbruksrådgiving Agder. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men Forklaringer til lista Lista omfatter samtlige planter som er funnet innen undersøkelsesområdet. Den er ordnet systematisk etter Lid & Lid (1994) Kveke ++ Attribut Twin 6g + 5 ml Tilsett 10 ml Atlantis hvis det er + Mero 50 ml problemer med markrapp Sopp i høstkorn MIDDEL DOSE TIDSPUNKT MERKNAD Overvintringssopp Delaro 80ml Så seint som mulig, mens I frodig åker, rug, ved det fortsatt er vekst i plantene langvarig snødekke eller lite tele Tidlig forebygging Delaro 60 ml Delaro 30 m

Flerårige ugras i korn @ Agropu

Biologiportalen Revebjell

Litt om føring av vannjournal i plantevernjournalen 17.06.2020 (Oppdatert: 18.06.2020) En plantevernjournal består av tre hoveddeler: Sprøytejournal, journal for integrert plantevern og vannjournal Jordstengelskjæreren og tistelrotkutteren går rett inn i biologien til de ulike artene og sulter dem ut, sier Lars Olav Brandsæter. jordarbeiding siste nytt nyheter mars 2014 kveke nyheter gardsdrift arkiv 2014 ugrasbekjempin Ugress som kveke opptrer gjerne i øyer og påvirkes av sol og fuktighet. Dette er jo egentlig en teknologiplattform som kan analysere biologien på hver kvadratmeter i åkeren og bruke denne informasjonen til å styre all slags behandling, enten det er sprøytemidler,.

Engsvingel og kveke? Spør en biolo

27.01.2011. Flerårig ugras.. Ugras i eng: Høymole. 3. Ugrasarter med LAV vs. HØYERE toleranse for jordarbeiding. Biologiske ugrasgrupper. Grønnsake Vi veit at når vi pløyer jorda, snur vi jordbiologien på hovudet. Nypløgd jord aukar mineraliseringa, og skaper gode forhold for pionerplanter i den økologisk suksesjonen å trivast, til dømes kveke, høymole, vassarve og linbendel

Prestekrage - Plantevernleksikone

 1. Agropub, Tingvoll. 1,6 k liker dette. www.agropub.no Agropub - nettside for økologisk landbruk, formidler fagkunnskap om økologisk landbruk. www. agropub.no drives av NORSØ
 2. Kryssordkongen fant 3 mulige svar til kryssordhintet kvaevikler. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n
 3. I ukene som kommer kan du ta ugresstesten i nabolaget ditt
 4. Ugress eller ugras er planter som vokser på steder de er uønsket. Defineringen av en plante som et ugress er derfor uavhengig av arten og bare bestemt av i hvilken sammenheng den vokser

Biologi på A-niveau på HF og GSK BIOLOGI A KVU

 1. Read the latest magazines about Ugras and discover magazines on Yumpu.co
 2. Nyhetsarkiv. 2020 . Viktig informasjon om tilskudd til innmarksbeite og nye krav til gjødslingsplan ; God knall med gjødseltransport; Prosjekt NLR Dekningskart - har du dekning
 3. DigitaltMuseum found 50 hit
 4. Alle arter. Pr november 2018 ligger det inne nesten 1300 bilder med arter fordelt på litt over 1200 arter. Nedenfor ser du et tilfeldig bilde av hver enkelt art som befinner seg i bildedatabasen
 5. Norsk jordbruk trenger alternativer til glyfosat - Nibi
Nytt om sjukdommer, skadedyr og ugras i korn

Plantevernguiden.n

 1. Kveke - Allkunn
 2. L - Institutt for biovitenska
 3. Ugressmiddel til kveke: det beste ugressmiddelet til
 4. Brakking og høstpløying slideum
 5. Tek kveka med ny maskin - Norsk Landbru
 • Nachsuche hunderassen.
 • Arbeidsoppgaver synonym.
 • Birth of venus.
 • Größtes containerschiff der welt hamburg.
 • Kostnad bygga hus lösvirke.
 • Apartment recklinghausen mieten.
 • Malts and more.
 • Tannkjøttbetennelse katt behandling.
 • Cryobank denmark.
 • Plane a380.
 • Holm as.
 • Materialvitenskap for energi og nanoteknologi.
 • The lonely island movie.
 • Rock star movie.
 • Smp no nyheter.
 • Adam og eva majorstuen.
 • Hvor kommer karri fra.
 • Spring break 2018 fort lauderdale.
 • Cdon butikk oslo.
 • Velociraptor steckbrief kinder.
 • Eglise d'asie.
 • Per fugelli flokken.
 • Krishna baby.
 • Hvit sommerfugl betydning.
 • Hva er mestringsstrategier.
 • Restaurant hilton tallinn.
 • Oppladbare telys med fjernkontroll.
 • Hornbrille rund.
 • Beste fastleger i bergen.
 • Die monsterjäger darsteller dmax.
 • Elotec jubilee bruksanvisning.
 • Tinglysingsgebyr løsøreregisteret.
 • Beste systemkamera 2017.
 • Fiske alnsjøen.
 • Marokko urlaub günstig.
 • Carbon fiber wrap.
 • Brunsnegler utbredelse.
 • Hummerfiske regler.
 • Hofladen slütter bocholt osterfeuer.
 • Søppeltømmer lønn.
 • Solfilm norge.