Home

Nynorsk og bokmål debatt

Dialekter, nynorsk og bokmål - HA Debatt

 1. Moderne bokmål er lettlest, smidig, nyanserikt og anvendelig for alle nordmenn - inkludert dem som behersker nynorsk - og er utvilsomt det språk som lettest blir forstått i Norden. I Språkrådet er det for en tid tilbake fattet vedtak om en omfattende frihet i valg av radikale og moderate former, slik at enhver nordmann kan finne sin naturlige stil innenfor bokmålets rammer
 2. ister Kristin Halvorsen sin bodskap er klar: elevane kan «sleppe» å verte vurderte i sidemål. Ein skal satse meir på å lære elevane hovudmål
 3. Debatten om nynorsk er i gang i norsk media etter at fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, mente at karakteren i nynorsk bør fjernes. Både Adresseavisen og Harstad Tidende skriver i sine kommentarer at forskning fra blant annet NTNU viser at de som behersker bokmål og nynorsk, gjør det skarpt på flere andre områder
 4. DEBATT: Av hensyn til våre venner i Finnøy og Rennesøy var jeg på vegne av Frp tidlig ute å fremmet forslag om at den nye kommunen skulle likestille nynorsk og bokmål
 5. Mange føler at alt man oppnår med å ha nynorsk er å trekke ned snittet. Jeg tror at om man hadde hatt både bokmål og nynorsk fra begynnelsen av, ville det antagelig vært færre som ikke ville ha nynorsk fordi det ville vært mye mer naturlig. Det er også en smule rart hvordan det blir bestemt hvor man har nynorsk som hovedmål
 6. Bokmål er nærmest enerådende på områder som populærkultur, økonomi og teknologi. Nynorsk står derfor i dag i fare for å bli utradert som språk på mange viktige samfunnsområder. Dette er bakgrunnen for at Stortingsmelding 35 sier at det skal legges til rette for at nynorsk blir mer reelt sidestilt med bokmål
 7. Nynorsk, bokmål eller ja takk, begge delar? Det er få område som gjer folk så engasjerte som tilhøvet mellom bokmål og nynorsk. Men eit slåande punkt i desse debattane er mangelen på skikkeleg forsking

Norsk = nynorsk og bokmål - Debatt

Nynorsk bør være valgfag - Forskning

 1. Bokmål og nynorsk - sammenslåing Grubles Innlegg: 256. 26.03.11 19:26. Del. I skolen bør bokmålselever lære å oversette fra nynorsk til bokmål, mens nynorskelever bør lære å oversette fra bokmål til nynorsk. Dermed forsøk på avsporing av debatten eller på annen måte ødelegger debatten. Innlegg er ikke skrevet på norsk.
 2. Høyr debatten mellom Arve Waage i Bokmålsforbundet og Magne Aasbrenn i Noregs Mållag. Debatt nynorsk vs bokmål. Publisert 16. november 2016 Vis mer info
 3. Jeg hører ofte argumentet at alle har fått opplæring i nynorsk, men dette er rett og slett ikke riktig. Norskopplæring for innvandrere i Bergen kommune foregår bare på bokmål. Faktumet at en betydelig del av befolkningen i Bergen ikke forstår nynorsk, er et argument jeg aldri har hørt i nynorsk vs. bokmål-debatten
 4. debatt på bokmål. Vi har én oversettelse av debatt i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 5. Debatt: Mens fremmedspråk som engelsk, tysk og fransk åpner dører utenfor Norge, åpner nynorsk døren til et knippe kommuner på Vestlandet

Nye Stavanger må likestille nynorsk og bokmål

Tidlegare debattar med Bokmålsforbundet har vist at temperaturen kan bli veldig høg. bokmål og nynorsk. Dei er såkalla målformer av det same språket, norsk, og dei er juridisk jamstilte i alle samanhengar. Likevel er det [] Filed Under: Debatt Tagged With: bokmål, film, nynorsk, språkpolitikk, teksting. Norsk og samisk debatt på nynorsk. Vi har én oversettelse av debatt i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Nynorsk vs bokmål - Språk - VG Nett Debatt

 1. Det faktum at de fleste nynorskbrukere også leser og forstår bokmål fordi de daglig å gå over til bokmål. 8) I omtale av nynorsk kan man strekke seg til å åpen og saklig debatt
 2. Nynorsk: Eg har ikkje vore heime sidan laurdag. Bokmål: Jeg har ikke vært hjemme siden lørdag. Dessverre gjør mange målfolk nynorsken en bjørnetjeneste ved å forlange at alle skal kunne beherske to så like målformer som bokmål og nynorsk
 3. oritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. De
 4. Jeg liker både nynorsk og bokmål, men synes elever i skolen skulle få velge bare ett av dem, og heller ha muligheten til å ta det andre som valgfag. Hvilket skulle de fått bestemme selv. Selv har jeg hatt både nynorsk og bokmål som hovedmål i skolen, og jeg liker begge målformer, som sagt
 5. Bokmål og nynorsk er likestilt i offentlig språkbruk, man skal få opplæring i begge målformer i grunnskolen, Men debatten har heldigvis ikke vært like intens til enhver tid
 6. Bokmål og nynorsk omtales som likestilte skriftspråk, ikkje som målformer. Stortingsmeldinga. Meldingsdelen av lovproposisjonen tar opp sider ved språkpolitikken som ikke reguleres i lov, men som er relevant å se på i samfunnsutviklingen og satsingsområder som går på tvers av sektorer
 7. Nynorsk er norsk, og det lever i beste velgåande. Bokmål er som dansk. Neida, eg skal ikkje legge meg på det same låge nivået som overskrifta i kronikken eg svarar på.Nynorsk er eit levande.

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk fra 1960 til i dag - NDL

I et innlegg på Vestnytt.no (publisert 30. september) holdt jeg frem at andre ting er viktigere enn nynorsk og bokmål, og at det ikke finnes en regel som sier at man må organisere nynorsk og bokmålselever i egne klasser. Jeg tar feil, skriver Arve Waage, nestformann i bokmålsforbundet og pensjonert advokat (leserinnlegg på Vestnytt.no publisert 6. oktober) I 1929 blei det vedtatt at landsmålet fra da av skulle kalles nynorsk. Riksmålet fikk navnet bokmål. På 30-tallet hadde Arbeiderpartiet regjeringsmakt i Norge. De hadde et klart mål med språkarbeidet: Gjennom språkreformer skulle bokmål og nynorsk smelte sammen til én felles målform - samnorsk

Både bokmål og nynorsk har hengivne tilhengere som iblant har deltatt i en slags språkkrig. Noen har prøvd å megle og legge fram forslag på hvordan man kan slå sammen de to skriftspråkene til ett. Resultatet har ofte endt med enda større valgfrihet og forvirring om hvordan nynorsk og bokmål egentlig skal skrived Norsk (bokmål og nynorsk) og dansk staver oftere ord med e der svensk bruker bokstaven ä. I ordet hverandre er h-stum og skal ikke uttales i bokmål, mens k-i kvarandre på nynorsk skal uttales. Svensk hadde også stum h-i varandra tidligere, men denne ble fjerna under en rettskrivningsreform i 1906 Nynorsk i dag. Nynorsk blir brukt i skrift av 10-15% nynorsk er mest konsentrert på vestlandet og tilgrensene områder. Bokmål. Dette riksmålet vart grunnlagt av Knud Knutsen. Der dansk har vorre sett på som finare ønsket Knud Knudsen og få godtkjente norske utaler Riksmålsforbundets formann Trond Vernegg foreslår å gjøre som folk flest og bruke betegnelsene norsk og nynorsk om de to målformene. Se ham i debatt med Magne Aasbrenn, leder i Noregs Mållag. De to språkaktivistene møttes til debatt i TV2 - klikk Fortsett lesing Mot: Det er fullstendig unødvendig og tullete da bokmål og nynorsk ikke er så forskjellige at man ikke ville skjønt noe skrevet på f.eks nynorsk om man kun har blitt lært bokmål. I tillegg til det er det sløsing av tid da det ikke er kunnskap man vil få bruk for senere i livet med mindre man vil bli norsklærer

Debatt: Språk - Norsk = bokmål og nynorsk. Historien til bokmål og nynorsk by May Kristin Aas. Bor du i Norge eller bur du i Noreg ? - Bokmål, nynorsk og Norsk språkhistorie 1900 tallet. Nye Stavanger må likestille nynorsk og bokmål. Fra urnordisk til to offisielle skriftspråk: Nynorsk Bokmål. Bokmål og nynorsk ordbok kvinde søger sex tegninger Opprinnerlser, språk debatt, forskjeller og likheter. - ppt Hvorfor har vi egentlig nynorsk? Norsk: Bokmål, nynorsk og dialekter | Norskbloggen i Madrid. Opprinnerlser, språk debatt, forskjeller og likheter. - ppt.

Nynorsk, bokmål eller ja takk, begge delar

TVANGSPOLITIKK: Innsenderen mener det framstår som en tvangspolitikk når elever skal lære både nynorsk og bokmål. Om nynorsk, dialekter og bokmål Fra sidemålsstilen ble innført i skolen i 1907, har målfolket arbeidet for at nynorsk gradvis skal erstatte bokmål som landets viktigste riksspråk Vi har to jamstilte skriftspråk i Noreg og difor bør ein sjå båe to like mykje. Det eine er ikkje meir verdt enn det andre, og eg skal ha like stor rett til å møte mitt skriftspråk her i Innlandet. Kampen om riksdekkjande målform har så vidt byrja. No har mellom anna Aftenposten og VG opna for nynorsk og eg håpar fleire følgjer etter Nynorsk-debatten: Motkultur sikrar kvalitet har skjedd mykje gjennom konkurransen mellom bokmål og nynorsk. Lukkelegvis vert det norske rettsspråket òg nytta av fleirspråklege - og kulturelle personar i Noreg, slik at utviklinga og innovasjonen kan halda fram I 1938 fikk en mengde enkeltord i bokmål en form som lå nærmere dialektene og nynorsk. Diftong ble innført i mange ord, både obligatorisk og som valgfri form, for eksempel røyk (eneform), sein el. sen. Dessuten kom det inn eneformer som bru, fram, nå, etter, snø, språk; og valgfrie former som golv, trøtt, sjuk, mjøl, band Jeg mener såklart nei. Har i alle år lært på skolen at vi har to norske skriftspråk her i landet, bokmål og nynorsk. Man kan snakke nokså likt slik man skriver enten det er nynorsk eller bokmål, men ikke snakke rent bokmål. Det blir min påstand

Bokmålsordboka Nynorskordbok

2. Sidemål gjer jamstelling mellom nynorsk og bokmål mogleg. For at nynorsk- og bokmålsbrukarane skal vera likestilte og verta forstått over alt, må nynorsk vera ålmennkunnskap. Alle i Noreg har rett til å få svar frå det offentlege på sitt mål, og alle elevar har rett til å få lærebøker på sitt mål Plakatar og oppslag til bruk på kollektivtrafikk i Innlandet bør vere tilgjengelege på både bokmål og nynorsk, gjerne med nynorsk på den eine sida og nynorsk på den andre. Skjema som fylkeskommunen nyttar, blir nå distribuerte og lagra digitalt. Da er det viktig at det er eit fritt val mellom bokmål og nynorsk for dei som skal fylle ut Forskjellen mellom nynorsk og bokmål i seg sjølv vet dei fleste om. Bokmål er ein fornorska form av dansk, mens nynorsk er ein samling av dei norske dialektane som allereie fantes. Forkjemparen for bokmål var Knud Knudsen, og forkjemparen for nynorsk var Ivar Aasen Det er rett og slett ikke så naturlig for dem som kommer fra bygdene å skrive nynorsk lenger. Jeg har flere elever som har vokst opp med nynorsk som hovedmål og som nå bare skriver bokmål. Jeg spør dem hvorfor, og svaret er alltid det samme: Det er mye enklere å skrive bokmål Trass den useriøse formuleringa av spørsmålet ditt, skal eg gi deg nokre gode grunnar til at vi lærer nynorsk på skulen. Likevel vert det dumt å berre snakke om nynorsk, og eg vil heller snakke om sidemål, då dei med nynorsk som hovudmål er nøydde til å lære seg bokmål.. Det tryggjar det språklige mangfaldet i Noreg, gjennom at alle lærer både bokmål og nynorsk

Språk er viktig og skaper mye debatt. Følgende forslag er kommet til Programkomiteen:- Beholde og videreutvikle begge målformene, og innføre valgfri skriftlig sidemålsundervisning.- At Norsk språkråd skal støtte både bokmål og nynorsk som selvstendige målformer.Synspunkter Rettskrivingsreformen av 1938 er en språkreform fra Norge. Den er blitt kalt den store samnorskreformen, men den fulgte i det store og hele bare opp tanken og retningen i rettskrivinga av 1917 noe mer konsekvent. Samnorsktanken var en idé om å føre bokmål og nynorsk sammen på grunnlag av folkemålet, altså det norske språket slik det blei snakka i størsteparten av landet, det reelle. Med nynorsk og bokmål skurrer det veldig. Debatt: - Nynorsk i Bergen skaper problemer for oss innvandrere. Bergens Tidende. 23.11.2017. Gjør nynorsken valgfri. Fædrelandsvennen Meninger, debatt og blogger skrevet av forskere. Meninger, debatt og blogger skrevet av forskere. Men selv om de to målformene ligger nært hverandre, er de likevel forskjellige. På den måten er kunnskap om nynorsk og bokmål kunnskap om to forskjellige systemer, selv om de er like

Nå kan det bli bråk: Riksmålsforbundets formann vil omdøpe

språk i Norge - Store norske leksiko

Imens er bokmål og nynorsk for lengst blitt anerkjent som likestilte og fullt ut «kulturførende» språk. Vi har fått språkfred, gjensidig toleranse og samarbeid. Vi har overveldende erfaring for at nordmenn kan leve som en samlet nasjon selv om de har to sidestilte språk Nynorsk er eit norsk skriftspråk som høyrer til dei vestnordiske språka i den germanske språkfamilien. Nynorsk og bokmål er dei to skriftspråksvariantane av norsk. Nynorsk blir nytta av om lag 600 000 personar i Noreg i dag. Det står sterkt i massemedium, i offentleg forvaltning og i kyrkja. Det har ein trygg posisjon i skuleverket, men er lite brukt i det private næringslivet Vi har to offisielle norske målformer i skulen, nynorsk og bokmål, som alle skal lære. Det kan vere gunstig å velje nynorsk som førstespråk av fleire grunnar. Dei som veks opp her i nord, lærer seg å bruke ein dialekt som ligg så tett opp til nynorsk at det vil vere språkleg frigjerande å få lære seg eit så dialektnært skriftspråk som nynorsk 1 sidan 1929 nemning på den offisielle målforma i Noreg som har vakse fram av det skriftmålet Ivar Aasen skapte på grunnlag av norske målføre; jamfør bokmål 2 og og landsmål kompetanse i bokmål og nynorsk. Analysen gir også et bilde av hvilken lærerkompetanse i skriftlig norsk som den enkelte lærerutdanning oppfatter som relevant. Vi har systematisk hentet dokumentasjon fra lærer- og lektorutdanninger som omhandler vurderingsformer i bokmål og nynorsk, samt arbeidskrav i nynorsk og bokmål

Nynorsk og bokmål er jamstilte målformer i Noreg, og det har dei to skriftspråka vore sidan 1885. Etter mange år under dansk styre og med dansk som einaste skriftspråk i Noreg voks nye språklege idear fram frå midten av 1800-talet Den norske språkstriden eller målstriden har i hovudsak knytt seg til striden om skrivemåten av det norske språket.. Striden har opphav i at Noreg mista norsk som offisielt skriftspråk i dansketida, da det berre vart skrive dansk i offisiell samanheng her i landet. Det norske talemålet, som hadde nådd det nynorske utviklingsnivået sitt frå 1500-talet av, levde derimot vidare i dei. Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå. Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk Reportasje i Fædrelandsvennen i juni 1990 da språkstriden om nynorsk raste på Byremo. Nå er debatten oppe igjen i bygda - Vi tenker for eksempel å arrangere låtskriverkurs på nynorsk, ha foredrag og selvsagt engasjere oss i debatter om det For øvrig kan elevene velge om de vil ha bokmål eller nynorsk på ungdomsskolen.

Debatt: Nynorsk - Gjør slutt på sidemålsgalskape

Kutt nynorsk og gi oss heller et eget fag om det å

I og med «vegleiing» ikkje finst som ord på nynorsk, så såg eg i starten to val: enten skrive oppgåva på bokmål eller velje ei anna oppgåve. Men i og med at eg kunne ha skrive denne oppgåva utan vanskar på bokmål, så meiner eg at det må vere mogleg å gjere eit forsøk på nynorsk og Og like lenge som vi har hatt disse to, har det rast en debatt om hva som egentlig burde være norsk. Folket bør ha muligheten til å velge mellom de to måtene å skrive, uansett om det er bokmål eller nynorsk og ikke bare er nynorsk vakkert, å lære nynorsk gir også store fordeler i norsk grammatikk og språkferdigheter Ny­norsk og bok­mål ble side­stilt som språk­for­mer i 1885, og i mål­lo­ven står det at bok­mål og ny­norsk skal være like­ver­di­ge språk. Men le­de­ren av Senterpartiet mener at dette ikke er godt nok og vil der­for grunn­lovs­fes­te like­stil­ling av de to mål­for­me­ne, skri­ver Ber­gens Ti­den­de. Feirer Ivar Aasen - gir ut hele avisen på nynorsk

Riv Berlinmuren mellom nynorsk og bokmål - Debatt

Prest, diktar og bibelomsetjar Hans Johan Sagrusten opplever at både nynorsk og bokmål når fram dersom ein er språkleg medviten. Det er blitt mange song­teks­tar frå teo­lo­gens hand gjen­no­m­åra, samt flei­re bøker - Lærer bokmål bedre med nynorsk Men den kritikken er ikke Norges Mållag enig i. - Dersom man lærer både nynorsk og bokmål, så vil man jo få mye større innsikt i sitt eget språk

Bokmål og nynorsk er altså egentlig skriftspråk, men som innvandrer i Norge er du en av dem som faktisk også snakker ett av disse språkene! 5 millioner dialekter? Æ veit itj sikkert, sjø, mejn de' e'mang som sei at det e like mang dialekta i Norge som de e' folk som bur her Boka gir ei innføring i grunnleggjande nynorskdidaktikk. Forfattarane presenterer nynorsk i skolen i eit historisk perspektiv, viser korleis opplæring i begge målformer blir legitimert i skolen i dag nynorsk og bokmål Okay. Jeg vet i allefall at jeg har blitt mer bekjemper for nei til nynorsk etter all denne debatten. Jeg var ganske nøytral før, og syns det var helt ok å lære to språk. Men etter å ha sett for og imot kampanjene må jeg si jeg har falt over til imot Norsk er bokmål og nynorsk Kristin Halvorsen grunngir framlegget med at ho vil satse sterkare på norskfaget. - Det ho gløymer, er at norsk er både bokmål og nynorsk, seier Kjøde. Det vart vedteke av Stortinget i 1885 i det såkalla jamstillingsvedtaket, og det har vore rådande språk- og kulturpolitikk i Noreg sidan då

Språk er viktig og skaper mye debatt. Følgende forslag er kommet til Programkomiteen:- Beholde og videreutvikle begge målformene, og innføre valgfri skriftlig sidemålsundervisning. - At Norsk språkråd skal støtte både bokmål og nynorsk som selvstendige målformer.Synspunkter? Lagt inn av Programsekretariatet kl. 7.11.08 Bokmål og nynorsk er likestilte målformer i Norge - noe som følger av lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste. Den eneste loven som er vedtatt på begge målformene er Grunnloven. Stortinget vedtok i 2014 endringer i Grunnlovens språk, dette innebar at begge versjonene av loven ble likestilt

Grammatikk - nynorsk og bokmål KAPITTEL. 1. Bokmål - teori KAPITTEL. 2. Nynorsk - teori KAPITTEL. 3. Nynorsk - test deg sjølv KAPITTEL. 4. Skriv bedre! Bokmål - minigrammatikk; Nynorsk grammatikk (Vg3-boka s. 60-67) Nynorsk grammatikk med. Bokmål og nynorsk-striden har en lang og til tider opphetet historie i vårt fedreland. Storby og bygdesamfunn. Riksmål versus dialekter. Vi har aldri helt klart å enes. Bokmål er upopulært blant mange nordmenn fordi den er et skilsmissebarn fra vår fortidige ekteskap med Danmark Riksmål og bokmål Nordahl Rolfsen ga ut to forskjellige lesebøker for folkeskulen; ein med riksmålsrettskriving frå 1917 og ein bokmålsrettskriving frå 1938. Vi kan sjå at bokmålsrettskrivinga er annleis frå riksmålsrettskrivinga blant anna på grunn av bøyingsformene. Nokon eksempel er ætten à ætta, slektet à slekta, og mor à mora

Hei kjære lesere! Ordforrådet på nynorsk og bokmål har ikke store ulikheter. De fleste ordene skrives på samme måte, men på noen punkter finnes det forskjeller. I dette innlegget skal vi skrive om typiske kjennetrekk ved nynorsk skrivemåte. Kjennetrekk: Mange nynorske ord har diftong: Diftong er når to vokaler er ved siden av hverandre, som f.eks. heim Nynorsken skal sikres gode utviklingsmuligheter». - Eg er veldig glad for at Arbeidarpartiet gjev si støtte til nynorsken i programmet sitt, seier leiar Magne Aasbrenn i Noregs Mållag til Framtida.no. Arbeiderpartiet har bidrege til at grunnlova no også ligg føre på nynorsk Ordtilfanget på bokmål og nynorsk er i stor grad det same, sjølv om ein del ord blir skrivne og bøygde ulikt i dei to målformene. Det er òg ein del bokmålsord du ikkje kan bruke på nynorsk. «An-be-het-else»-ord. Forstavingane an-, som i anklage, og be-, som i begravelse, er forstavingar v

Hørt i radio: «Høve er et godt ord som bør brukes i alle anledninger.»! Det har vore mange gode innlegg i denne debatten, m. a. hadde Karen Kristine Blågestad mykje vetugt å kome med. Eg meiner som ho at nynorsk må elskast fram. Det blir som eventyret om sola og nordavinden som kappast om kven som var sterkast Det er to norske skriftspråk i Noreg, nynorsk og bokmål. Kan vi kalla dette ein fleirspråksituasjon? Vil det å meistra båe skriftmål gje fleirspråkfordelar? Eller er andre sider ved den norske toskriftspråksituasjonen vel så verdifulle?I ti vitskaplege artiklar diskuterer forfattarane ulike sider ved den norske språksituasjonen i eit vidare fleirspråkperspektiv. Eit særleg. I 1885 fikk nynorsk status som offisielt skriftspråk og ble sidestilt med bokmål. I 1895 kunne skolekretsene velge sitt hovedmål, enten det var bokmål eller nynorsk. Trykk her om du trenger hjelp til å rette opp i skrivefeil. Knud Knudsen og bokmål. Det antas at omtrent 90 prosent av dagens befolkning tar i bruk bokmål som skriftlige mål

I denne studien undersøker Proba samfunnsanalyse hvorfor elever bytter fra nynorsk til bokmål som hovedmål. I tillegg ser de på hvordan de ulike lærerutdanningene sikrer studentenes kompetanse i både nynorsk og bokmål Språkforskar Sanden meiner at ein ikkje utan vidare kan jamføra debatten mellom nynorsk og bokmål med debatten mellom norsk og engelsk. Sjølv om mange i næringslivet nyttar engelsk, viser hennar forsking at ein ikkje kan skildra næringslivet som «tapt» domene for det norske språket Norsk (Bokmål og Nynorsk) Lekseforum for Norsk (Bokmål og Nynorsk). Kan du få gratis leksehjelp til Norsk (Bokmål og Nynorsk). Husk også å hjelpe andre ved å svare på et spørsmål. Opprett spørsmål - mange elever får hjelp hver dag. Alle. Ubesvarte. Tittel Nyeste aktivite

Løft pennen for folkemålet! - NationenIKKE NYNORSK-KARAKTER: Elevene Helena Birkeli og Emma

Og når man blir bosatt i en nynorskkommune så vil det være naturlig å gi opplæring på nynorsk. Dessverre har vi ikke hatt like god tilgang på læremidler på nynorsk som på bokmål, sier Mali Åm. Dette har endret seg mye de siste årene, og nå er det læreverk på nynorsk på alle nivå fra alle de store forlagene Nynorsk og bokmål er ikkje berre ulike måtar å stava ord på. Dei er ulike språk med ulik historie, og som har vakse fram i opposisjon til einannan: Ein kan finna att mykje av si eiga dialekt i nynorsken, nett av di nynorsken er bygt opp av alle dialektane våre Nynorsk, spynorsk, sykt norsk Jeg skriver og leser bokmål. Ikke fordi jeg elsker bokmål. Ikke fordi jeg ikke kan leve uten bokmål. Ikke fordi jeg vil brenne barrikader for bokmål. Eller fordi jeg syns Kund Knudsen hadde et uimotståelig kjekt smil, mens Ivar Aasen bare sto og hånflirte. Bokmål er mitt skriftspråk fordi jeg tilfeldigvi Blir det nynorsk eller bokmål på Julsundet skole - følg debatten her Budsjett og valg av målform på Julsundet skole er to av sakene som skal behandles i kommunestyret i Aukra i dag. Følg. Bokmål og nynorsk er derimot to varianter av det samme språket. De likner hverandre i stor grad, og alle som forstår bokmål, forstår også nynorsk, og omvendt. Forklaringen på denne svært spesielle og uvanlige språksituasjonen finner vi i norsk språkhistorie

Det finst ein del nynorsk og ein del tospråklege program og aviser, men det er ikkje til å komme bort ifrå at mediebiletet er dominert av bokmål og Oslo-orientert talemål. På dette punktet har vi ikkje komme mykje lenger sidan debatten mellom Welhaven og Wergeland på 1800-talet Debatt om bokmål og nynorsk med Tom Hetland, Tore Renberg, Janne Stigen Drangsholt og Peter Strassegger. Janne Stigen Drangsholt; Presentasjon Presentasjon Navn på arrangementet: Paneldebatt Sted: Mellombels, Bryne Dato fra: 26. januar 2019. Dato til. Hei! Et tema som intresserer meg litt er norges språk. Vi har jo som de fleste vet både nynorsk og bokmål, og mange syntes at det er unødvendig med to offesiele språk i et lite land med underkant av 5 millioner innbyggere. Det var jo lenge plan med samnorsk, men denne ble forkastet. Hva.. Synonymer for nynorsk på bokmål Leter du etter synonymer til nynorsk? Vi har 8 synonymer for ordet nynorsk på bokmål. bokmål. gammelnorsk. landsmål. norsk skriftspråk Bruk av synonymer er med på å berike teksten og øker tekstens kvalitet. Å gjenta et bestemt ord mange ganger gjør teksten kjedelig

Romerikes Blad - Den evige kampen: nynorsk vs

Magne Aasbrenn: Fram for god nynorsk og godt bokmål. Eit tospråkleg land. Ein annan premiss i innlegget er at nynorsken er på vikande front, og at dette er kunnskapar elevane ikkje kjem til å få bruk for i framtida. Men eigentleg er det slik at det aldri har vore produsert meir skriftleg nynorsk i landet enn nå - Åtgjerd (bokmål: 'forholdsregel') vil vel mange tenke er et sært nynorsk ord. Men på svensk skrives det ganske likt: åtgärd, og uttalen er helt lik. Andre eksempler på svenske ord som har sine nynorskliknende motsvar: början-byrjing, ljus-ljos, huvud-hovud, hamn-hamn, vecka-veke, skådespelare-skodespelar og vatten-vatn

Om vi skal ha både nynorsk og bokmål som skriftspråk, eller bare en av dem, har det vært diskusjoner om i lang tid. Nynorsk er grunnlagt av Ivar Aasen og består av de norske dialektene han mente hadde blitt minst påvirket av det danske språket. Aasen mente vi bare skulle beholde nynorsk som et skriftsprå Nynorsk. Folkestad skule ; Bø skule (bruker begge målformer per idag) Bø ungdomsskule (bruker begge målformer per idag) Per idag er det så mange elever på hvert trinn på Bø skole og Bø ungdomsskole som velger bokmål, att alle elever får bokmål dersom det er søkt om dette. På Folkestad skole har alle elever nynorsk per idag. Bokmål Vi skriv ulikt i samfunnsfag og naturfag, og vi skriv ulikt på nynorsk og bokmål. Grunnlova på nynorsk og bokmål. Slik kan du bruke dei to utgåvene av Grunnlova som utgangspunkt for å arbeide samanliknande med nynorsk og bokmål. Nynorskkurs og språklæring Når det gjeld Ingrid Alexandra og fritak for nynorsk, så må det ha med haldningane i kongehuset og i den sosiale omgangen dei har, å gjere. Rett nok var ikkje dei glücksburgarane som Edward VII sendte oss i 1905, kjent for å vere blant dei skarpaste. Men i første generasjonen var iallfall den gode viljen til stades

La skolen få fred i valgkampen | SLBastianprisen til Aspen og Holmberg | BOK365Lar pc'en oversette besvarelser til nynorsk

Debatt, politikk og samfunn; Religion og livssyn; Dyr og natur; Eit særleg føremål er å undersøkja om det å skriva både nynorsk og bokmål gjev kognitive effektar eller andre fordelar, om korleis ein i så fall kan finna det ut, og om det er viktig å finna det ut Nynorsk grammatikk - teori. Nynorsk grammatikk - teori; Nynorsk grammatikk - test deg sjølv. Verb. 1. Verb som endar på -st ; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk ; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake. Søkeresultater for Bokmål nynorsk ordbok - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert Majoriteten av de som skriver, har bokmål som førstespråk og behersker ikke nynorsk på morsmålsnivå. Derfor er mye av det som sendes ut av myndighetene på nynorsk, oversatt fra bokmål. Samtext oversetter valgmateriell til kommune- og stortingsvalgene, i tillegg til artikler, rapporter og brosjyrer for en rekke departementer, direktorater, universiteter og høyskoler Nynorsk og bokmål på blogg. by sli051 · Published 02/05/2017 · Updated 04/05/2017. Det er mye som tyder på at mange nynorskbrukere heller velger å skrive bokmål når de skal ytre seg i sosiale medier, for eksempel en blogg. Et eksempel på dette er.

 • Amore mio party lünen 2018.
 • Strikke sokker nybegynner.
 • Bambusskudd sunt.
 • Xl bygg nettbutikk.
 • Hottest pepper in india.
 • Folter heute.
 • Biblische edelsteine.
 • Cyanea lamarckii.
 • Waveinn erfaring.
 • Revolverheld bocholt 2018.
 • Markedshøyskolen bergen.
 • Sofa nrk deltakere.
 • Hard drive 1tb.
 • Apollo rethymnon.
 • Porsche 911 service kostnad.
 • Fette kuh köln.
 • Lever thomas von brømsen.
 • Mikkel rev gitar.
 • Iridium wert.
 • Hybel med tilsyn.
 • Europa league price.
 • Book of mormon oslo anmeldelse.
 • The empire strikes back norway.
 • Hva er varmefaktor.
 • Halsbandsittich düsseldorf.
 • Lamy fyllepenn.
 • Regn regn gå din vei.
 • Hypotesetesting t test.
 • Inr linc angel.
 • Monitor refresh rate.
 • Elberadweg magdeburg.
 • Einwohner dannenberg.
 • Halsbandsittich düsseldorf.
 • Passfoto format vorlage.
 • Stor mote.
 • Bilder wert ermitteln.
 • Samsung smart tv netflix not working.
 • Hemingway bar & lounge erfurt.
 • Cute prom dresses.
 • Monteringsanvisning leca isoblokk.
 • Hochzeitsprogramm mal anders.