Home

Europa 2021 strategin

Regional utveckling - Norrbottens Kommuner

Europa 2020 skal gjøre Europa bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer, ikke minst i forhold til den økende konkurransen på det globale markedet. Strategien ble vedtatt av Det europeiske råd i juni 2010, og har som hovedmålsettinger å få flere europeere ut i jobb, å øke innsatsen innenfor forskning og innovasjon, redusere klimautslipp, heve utdanningsnivået og styrke. Europa 2020-strategin sätter upp tillväxtmål som alla strukturfondsprogram ska vara kopplade till. Så även i Sverige och för de strukturfondsprogram som Tillväxtverket förvaltar

Europa 2020 - EUs vekststrategi - regjeringen

Europa 2020-strategin är EU:s strategi för tillväxt, jobb och välstånd. Kommuner och regioner har ansvar för många områden som är kopplade till strategin Europa 2020-strategin innehåller en vision för EU:s sociala marknadsekonomi under 2000-talet. I Europa 2020 föreslås tre prioriteringar som förstärker varandra: - Smart tillväxt - utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation

Europa 2020-strategin - Tillväxtverke

Europeiska planeringsterminen utgör ramen för samordningen av den ekonomiska politiken mellan EU-länderna. Den ger länderna möjlighet att diskutera sina ekonomiska planer och budgetplaner Europa Ligaen live på Scoreboard.com. Denne siden er om Europa Ligaen 2020/2021, (Fotball/Europa).Hvis du søker for resultater fra en annen turnering ved navnet Europa Ligaen, vennligst velg din sport i topp menyen eller en kategori (land) på venstre side. Følg Europa Ligaen 2020/2021 for livescore, sluttresultat, kampoppsett og tabeller! Live scores på Scoreboard.com: Her finner du.

Europa 2020 är en politisk strategi för förbättringar av ekonomin inom Europeiska unionen under 2010-talet. Den ersätter den tidigare Lissabonstrategin.Europa 2020 syftar bland annat en hållbar ekonomi med tillväxt och ökad koordinering mellan medlemsstaterna genom smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla Tijdens de Europese Raad van 17 juni 2010 werd de EU 2020-strategie vastgesteld door de Europese regeringsleiders. Het voorstel COM(2010)2020 voor de Europa 2020-strategie trad in maart 2010 in werking. Om de doelstellingen uit de strategie te behalen werden zogenaamde 'vlaggenschipinitiatieven' gepubliceerd. Dit zijn programma's die maatregelen bevatten om de kerndoelen te behalen

Europa 2020-strategin - SK

Die Strategie Europa 2020 zielt darauf ab, intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum in der EU voranzutreiben. Der Europäische Rat (ER) hat am 17. Juni 2010 die neue europäische Wachstumsstrategie Europa 2020 verabschiedet. Sie folgt der Lissabon-Strategie nach, die in 2010 endete. Im Zuge der Strategie Europa 2020 sollen die gemeinsamen Anstrengungen der EU, der Mitgliedstaaten. Europa 2020-strategien ble diskutert under et seminar i Norway House i Brussel nylig. Strategien kan være nyttig for norske regioner, selv om Norge står utenfor EU, er meldingen fra seminaret. Seminaret bygget på publikasjonen Territorial Dimensions of the Europe 2020 Strategy Strategija Europa 2020. desetogodišnja je strategija Euroe unije za rast i zapošljavanje. Pokrenuta je 2010. kako bi se stvorili uvjeti za pametan, održiv i uključiv rast. Europa 2020 kao strategija Euroe unije slijedi Lisabonsku strategiju (poznatiju kao Lisabonska agenda ili proces) koja je predstavljala strateški razvojni plan Euroe unije za razdoblje 2000. do 2010. godine Die Europa-2020-Strategie wurde im Jahr 2010 vom Europäischen Rat verabschiedet - mit dem Ziel, Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. Sie bildet den innovationspolitischen und strategischen Rahmen der EU, um Antworten auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu liefern, die sich den europäischen Staaten stellen: Klimawandel, demografische Entwicklung, Gesundheit und. V r. 2010 Euróa rada schválila stratégiu pre ďalšie obdobie, ktorá dostala názov stratégia Európa 2020. Podstatou stratégie je koordinácia hospodárskych politík a politík zamestnanosti s cieľom zabezpečovať rast a zamestnanosť

 1. Akárcsak a világ más térségei, Európa is átalakuláson megy keresztül. A globális gazdasági válság komoly akadályt gördített a gazdasági és társadalmi fejlődés útjába, és rávilágított a világgazdaság szerkezeti hiányosságaira. Mindeközben számos hosszú távú kihívás - például a globalizáció, a természeti erőforrásokra nehezedő nyomás és a.
 2. e. L'Europa deve ritrovare la strada giusta e non deve più perderla. È questo l'obiettivo della strategia Europa 2020: più posti di lavoro e una vita migliore. Essa dimostra che l'Europa è capace di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, trovare i
 3. dre olie- og gasimport i 2020 til en værdi af 60 mia. EUR. • En industripolitik for grøn vækst - med det formål at hjælpe EU's industrielle grundlag med at bevare konkurrenceevnen i tiden efter krisen gennem fremme af iværksætteri og udvikling af nye.
 4. Europa 2020. Allt EU-stöd i Sverige ska bidra till att förverkliga målen i Europa 2020, som är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Strategin fungerar därmed som utgångspunkt för ESI- fonderna. Strategin har tre övergripande prioriteringar som är centrala för utvecklingen i Europa under åren fram till 2020

Strategia Europa 2020: Che cos'è. Posted on 26 agosto 2014 By Paolo Carotenuto Europrogettazione, Innovazione, Primo Piano L'Europa sta vivendo una fase di trasformazione. La crisi ha vanificato anni di progressi economici e sociali e messo in luce le carenze strutturali dell'economia europea Europa 2020-strategin. Regeringen har även fattat beslut om en annan årlig rapport, nämligen Sveriges konvergensprogram. I programmet beskrivs bland annat den ekonomiska politiken och Sveriges offentliga finanser i förhållande till stabilitets- och tillväxtpaktens regelverk Europe 2020 is a 10-year strategy proposed by the European Commission on 3 March 2010 for advancement of the economy of the European Union.It aims at smart, sustainable, inclusive growth with greater coordination of national and European policy.It follows the Lisbon Strategy for the period 2000-2010 Visionen i strategin Europa 2020 är smart och hållbar tillväxt för alla. I strategin fastställs mål för hela EU när det gäller sysselsättning, utgifterna för forsknings- och utveckling, klimatåtgärder, utbildning och fattigdomsbekämpning

Visionen i Europa 2020 -strategin, som sträcker sig till år 2020, är smart och hållbar tillväxt för alla. I strategin fastställs mål för hela EU när det gäller sysselsättning, forsknings- och utvecklingsutgifter, klimatåtgärder, utbildning och fattigdomsbekämpning Europa 2020 -strategin, Finlands nationella reformprogram. Check out all the 2020/21 UEFA Europa League group stage fixtures and results. notitle notitle Latest news . More news and videos notitle Highlights 01:01 05/11/2020 Live. The official UEFA Europa League fixtures and results list. Inside UEFA ; UEFA.tv 09 Aug 2020. Prelim. Aug 2020. 2021 First qualifying round. 10 Aug 2020. Qualif. 1. Aug 2020

The official standings of the UEFA Europa League group stag På denne siden finner du listen over kommende konserter i Norge og i hele Europa. Velg en artist for å se en liste over alle hans kommende konserter. Du kan også søke etter alle konsertene i en gitt dag eller måned, eller gjøre et søk etter by

Strategia Europa 2020 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i

EU Global Strategy. A Global Strategy to promote citizens interests, joining up internal and external policies, supporting multilateralism and regions, state and societal resilience I Europa 2020-strategin uppställs därför en vision för Europas sociala marknadsekonomi under nästa årtionde som vilar på följande tre sammankopplade och ömsesidigt förstärkande prioritetsområden: smart tillväxt - utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation, hållbar tillväxt - främja en koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi, och tillväxt.

LIVE: Boris Johnson smittad av coronaviruset | Aftonbladet

För att komma ur krisen och bygga en starkare och mer uthållig ekonomi lanserades 2010 en ny strategi kallad EU2020 eller Europa 2020, som en efterföljare till Lissabonstrategin. EU-länderna ska prioritera fem områden fram till 2020: Utbildning, sysselsättning, forskning, grön tillväxt och fattigdomsbekämpning I Europa 2020-strategin anges att medlemsstaterna måste fastställa och tillämpa åtgärder som är anpassade till de specifika förutsättningarna i de grupper som löper särskilda risker, samt fullt ut utnyttja sina sociala trygghetssystem och pensionssystem för att se till att de får ett tillräckligt inkomststöd och tillgång till sjuk- och hälsovård i syfte att garantera den.

Övergripande mål och svenska mål inom Europa 2020

Europa 2020. Europa 2020 är en fortsättning på Lissabonstrategin, som sträckte sig till 2010. Europa 2020-strategins syfte är att hantera globaliseringen och öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft. För att följa upp hur den nya strategin lyckas har EU ställt upp åtta mål. Varj Visionen i Europa 2020-strategin som sträcker sig till år 2020 är smart, hållbar och engagerande tillväxt. I strategin fastställs mål för hela EU när det gäller sysselsättning, forsknings- och utvecklingsutgifter, klimatåtgärder, utbildning och fattigdomsbekämpning. Varje medlemsland fastställer sina egna nationella mål European Commission, 2010. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020 final Koordinater Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia, og omfatter omkring 10 millioner km² med ca. 700 millioner innbyggere, hvilket utgjør 6,7 % av landarealet og 10,2 % av folkemengden på Jorden (2009).. Europa grenser mot Nord-Amerika vest for Island og Asorene i Atlanterhavet, og nord for Svalbard og Frans Josefs land i Nordishavet

Syftet med Europa 2020-strategin är att förbättra förutsättningarna för full sysselsättning och hållbar tillväxt för alla. Varje år överlämnar EU-länderna nationella reformprogram till EU-kommissionen, där de redogör för hur Europa 2020-strategin gett avtryck i den nationella politiken Finanskrisen har haft en betydande inverkan på genomförandet av målen i Europa 2020-strategin genom att ge upphov till begränsningar och restriktioner med avseende på målens och styrningsmodellens effektivitet, lämplighet och legitimitet. Generellt sett befinner sig EU nu betydligt längre från Europa 2020-målen än år 2010 Syftet med Europa 2020-strategin är att förbättra förutsättningarna för full sysselsättning och hållbar tillväxt för alla fram till år 2020. Varje år överlämnar medlemsstaterna så kallade nationella reformprogram till EU-kommissionen, där de redogör för hur Europa 2020-strategin gett avtryck i den nationella politiken

Europa 2020 Strategin - hizbih

Europa: Befolkning 1900..2020..2100, Europa Nåværende befolkning , Befolkningstetthet, demografi. Kart over Europa har et et innebygd søk for å hjelpe deg med å finne plasseringen som interesserer deg. Europa er en av de Syv Verdensdelene som er mer kulturelt og politisk enn geografisk skilt fra Asia, som leder til forskjellige syn når det kommer til faktiske grenser av Europa Hvorfor er ikke Armenia, Azerbaidsjan, Georgia og Kypros tatt med som land i Europa? De er medlemmer av Europarådet, defineres og oppleves som europeiske, ikke asiatiske land, deltar i europamesterskap og i Eurovision Song Festival. tilhører europeisk kultur og tradisjon og ligger innenfor Europa geografisk slik det defineres og slik dere selv definerer det i snl

Löfven kan inte se att Sverige misslyckats - Dagens PS

Europeiska planeringsterminen Europeiska kommissione

10. Fredsprisvinneren 2020 . Det blir garantert kontroversielt, spesielt fordi det er vanskelig å kunne påpeke hva det har med å fred å gjøre for mange, men vinneren i 2020 blir Greta Thunberg Lausanne Europe 2020-koordineringsteamet har tatt beslutningen om å utsette den planlagte samlingen for oktober 2020 i Polen på grunn av Covid-19-pandemien. Det vil nå finne sted fra 17. til 21. november 2021. Et virtuelt arrangement planlegges i oktober 2020 Syftet med Europa 2020-strategin är att förbättra förutsättningarna för full sysselsättning och hållbar tillväxt för alla till år 2020. Varje år överlämnar medlemsstaterna så kallade nationella reformprogram till EU-kommissionen, där de redogör för hur Europa 2020-strategin gett avtryck i den nationella politiken Europe, but particularly France and Germany, recognize that the future of the trans-Atlantic relationship, the very nature of the Atlantic alliance, could depend on the outcome of the US.

Visionen i Europa 2020-strategin som sträcker sig till år 2020 är smart, hållbar och engagerande tillväxt. I strategin fastställs målsättningar för sysselsättningen, forsknings- och utvecklingsuppgifterna, klimatåtgärder, utbildningen och bekämpningen av fattigdom som gäller hela EU Europa forenes gjennom kraften av musikk og felles opplevelser når 45 land og millioner av mennesker hyller årets ESC-artister. Nyeste episoder 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 1996 198 Key Issues (24 languages) Key Issues (42 pages) This report, available in 24 languages, presents a summary of some the main findings of the 'European Drug Report 2020: Trends and Developments', the EMCDDA's latest analysis of the drug situation in Europe.The issues selected here have been chosen for their policy relevance and general interest

Svenska strategin bättre för elever med stöd | Aftonbladet

Fotball: Europa Ligaen 2020/2021 live - resultater

Hvert eneste år er det noen reisemål som kan lokke med noe mer ekstra enn andre. Vi har samlet stedene du bør vurdere i 2020. De beste stedene å reise med tips til hotellene du bør vurdere. Hanbury Manor Marriott Hotel & Country Club, Ware, Hertfordshire, England. Prize Fund EUR 1,000,000. R2D Points 2,00 Download the program. On October 15 th and 16 th , 2020, the Bocuse d'Or Europe will be held for the first time at the Saku Arena in Tallinn, Estonia, with the aim of determining the 10 nations that will earn a ticket to participate in the world grand finale to be held in Lyon in June 2021.. Estonia is still relatively little known on the international gastronomy scene Reiseguruen Lonely Planet har avslørt hva de mener er det beste reisemålene neste år. Det er ingen Skandinaviske land eller byer på listene denne gangen. Bhutan, Marokko, Egypt og England er med Se din favorittsport - direkte eller i opptak; Tilgjengelig på de fleste enheter; Se Eliteserien, OBOS-ligaen, Grand Slam-tennis, det beste fra sykkelverdenen og mye, mye me

Europa 2020 - Wikipedi

Var med och påverka strategin för Sveriges deltagande i Horisont Europa. Publicerad: 9 juli 2020. Inför EU:s kommande ramprogram, Horisont Europa, har Vinnova tillsammans med Formas, Forte, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i programmet läggande del av Europa 2020-strategin som kommer att få av­ görande betydelse för Europas framtid. Det bör också bidra till att uppnå det mål som EU ställde upp i Lissabonstrategin, nämligen att senast 2020 använda 3 % av EU:s BNP till forsk­ ning och utveckling, vilket skulle kunna skapa 3,7 miljone Bilsalget april 2020 Bilsalget møtte veggen Som Dinside skrev om i forrige uke, har salget dabbet kraftig av i hele Europa. I den saken kunne vi også fortelle at det er kun ett land som solgte flere biler i mars i år, enn i mars 2019. Bilsalget i april. Segment 2020

EU 2020-strategie - Europa N

 1. Tittelen Årets Bil i Europa 2020 ble i dag gitt til Peugeot 208. Men det stopper ikke der, for det ble elektrisk på alle de tre øverste pallplassene. På andre plass kom Tesla Model 3, mens Porsche Taycan endte på tredjeplass i den prestisjetunge kåringen. Vi har testet Årets Bil i Europa 2020
 2. Land og områder fullstendig innenfor Europa Transkontinentale områder vanligvis regnet som en del av Europa Transkontinentale områder vanligvis regnet som å være utenfor Europa Land geografisk i Asia (inkludert Armenia og Kypros) Liste over land og områder i Europa: Innhold 1 Land og områder i Europa 1.1 Anerkjente stater 1.2 Delvis anerkjente stater 1.3 Avhengige områder og andre.
 3. Men flera experter menar att Europas länder har svängt om 07 september 2020 kl. 07.30. Nästan alla har kritiserat den svenska strategin och kallat den omänsklig och ett misslyckande
 4. UEFA.com es la web oficial de la UEFA, la Union of European Football Associations, el máximo organismo del fútbol europeo. La UEFA trabaja para promocionar, proteger y desarrollar el fútbol europeo a lo largo de sus 55 federaciones miembro, organizando también algunas de las más famosas competiciones de clubes del mundo, como la UEFA Champions League, la UEFA Women's Champions League.
 5. isteri.
 6. 2020/21 Europa League: all you need to know. 2020/21 group stage contenders. Arsenal won the FA Cup Getty Images. ESP (3): Villarreal, Real Sociedad, Granada*** ENG (3): Leicester, Arsenal.

Europa 2020-strategien - Udenrigsministerie

 1. Europa League 2020/2021 live scores on FlashScore.com offer livescore, results, Europa League standings and match details (goal scorers, red cards, )
 2. Velkommen til Alt om fotball, Norges beste nettside for fotballstatisikk. Her finner du resultater og tabeller fra over 175 norske og internasjonale turneringer. Fra de viktigste ligaene tilbyr vi kampfakta, toppscorerlister, assists, kort og en rekke andre statistikker. For Tippeligaen og Premier League gir vi deg også video fra alle kampene, spillerbørs og rundens lag
 3. Du trenger ikke reise jorden rundt for å oppleve storbyer som aldri sover, majestetisk natur som tar pusten fra deg og sjarmerende landsbyer fra romantiske filmer. Se våre beste reisetips for ferie i Europa! Vi hjelper deg også med billige flybilletter og spennende opplevelser på reisemål i Europa
 4. EURO 2020 will take place from 11 June to 11 July 2021. Be the first to hear about future ticket sales by creating a UEFA account
 5. Horisont Europa er en videreføring av Horisont 2020. En viktig endring er innføring av mission-orientert forskning og mer innovasjon. Nasjonale kontaktpersoner. Se oversikt over nasjonale kontaktpersoner knyttet opp mot de planlagte områdene i Horisont Europa. Økonomiske ordninger
Reformsamarbete i fokus - Sida

Europa-2020-Strategie - Horizont 2020

Eurooppa 2020 -strategia - Valtiovarainministeri

Etter at London Marathon i flere år har vært Europas største maratonløp, var det Paris Marathon som hadde flest fullførende deltakere i 2013. Hele 38.690 fullførte den 37.utgaven av dette vakre maratonløpet i Frankrikes hovedstad, en økning på nesten seks tusen løpere, eller hele 17,3 prosent EU-sakråd på tjänstemannanivå om Europa 2020-strategin och genomförandet i Sverige Publicerad 02 mars 2018 · Uppdaterad 24 juni 2019 Arbetsmarknadens parter på tjänstemannanivå inbjuds löpande till möten i syfte att diskutera det nationella genomförandet av EU:s tillväxt och sysselsättningsstrategi Europa 2020 Fotballen ruller for fullt igjen, men oppstarten kom langt på overtid. I tillegg er det mange ligaer i Europa som ikke er ferdigspilte ennå. Derfor blir formatet på årets Europa League-kvalik annerledes enn det vi er vant til. Rosenborg skulle egentlig spille første kamp 9. juli, men alt er nå flyttet til august UEFA Europa League. Resultater. 2019-2020. 2020-2021; 2019-2020; 2018-2019; 2017-2018; 2016-2017; Finale. 1/16 finale. 1/8 finale. Kvartfinale. Semifinale. Finale. 21/08/2020. Sevilla FC. 3 - 2. Internazionale. Innlogging. Meld deg på for å lagre dine favoritter og kommentere nyhetene. Sign in with facebook. Sign in with google. eller. vis.

Strategija Europa 2020 - InterMedia Projek

13 mars 2017, Opinionsbildning, Europa 2020, NRP, Remissvar Skrivelse till Sveriges nationella reformprogram (NRP) 2017, Europa 2020-strategin. Civos underlag till Sveriges nationella reformprogram (NRP) 2017, Europa 2020-strategin Civilsamhällets bidrag till Sveriges tillväxt Statistiska centralbyrån redovisar satelliträkenskaper o Check out the schedule and live results : UEFA Europa League 2019-2020 on Eurosport Europa League . Europa League 2020 Last 16 draw: how and where to watch All the information you need on how to follow Friday's draw for the last 16 of the 2019/20 UEFA Europa League

Greklands kris riskerar ta över EU-toppmöte | Nyhetssajten

Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for ..

The 2020-21 Europa League final will take place on Wednesday May 26, 2021. The match is expected to kick off at 8pm BST (3pm ET). It will be played at the Stadion Energa Gdansk in Poland Efter en längre tid av en nedåtgående trend av bekräftade fall av covid-19 ökar nu smittan i många europeiska länder. Men Sverige är ett av de länderna som går mot strömmen. - Vi är. Europass is a set of online tools to help with creating CVs, cover letters and also help users to find jobs and courses in the EU. Europass also matches user skills and interests such as location and topic to success suitable jobs. It is a useful tool to find information on studying or working in the Europe W hile Europe's best cities are often judged on their ancient history, intricate architecture, unrivalled art scene or amazing restaurants, sometimes what makes a place so great are its people. So, according to votes by readers of Condé Nast Traveller in the Readers' Choice Awards 2020, read on for the friendliest cities in Europe

Strategin är antagen av EU-kommissionen 2010 där fem övergripande mål ska uppnås innan 2020. Varje medlemsland har därefter antagit nationella mål i linje med EU2020-strategin. I denna analys kan ni läsa hur Skåne och Sverige står sig i förhållande till målen för att uppnå ett smart och hållbart Europa 2020 för alla Men's transfer window summer 2020 - all deals from Europe's top five leagues. All the summer's Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 and Serie A deals and club-by-club guides Coronaviruset ökar i Europa men minskar i Sverige - nu hyllas svenska strategin. msn nyheter. av Microsoft News. Sök på webben. 2020-08-31. Minst 19 döda i. Air Shows & Events 2020 : Europe | North America | Rest of the World. Europe Air Show Calendar 2020. January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December. We are not the organizer for any of the listed events. Click on link to visit the airshow's website

 • E sigarett butikk sandefjord.
 • Blink hus tønsberg.
 • Gardaland viking.
 • Kennel black pumas.
 • Store eid 2018.
 • Kortnebbgås trekkrute.
 • Tapeter fargerike.
 • Jason momoa größe.
 • Idrett og samfunn kapittel 3.
 • Landwirtschaft heute.
 • Topolet bryter symbol.
 • Sevilla altstadt.
 • Jodel münchen oktoberfest.
 • Uni paderborn tag der offenen tür 2017.
 • Alan jackson tour europe 2018.
 • Tore blogg.
 • Qr code drawing.
 • Warlock all we are.
 • Integrationskurs wien.
 • Hvordan koble blinklys.
 • Refleksvester barnehage.
 • Nekte blodoverføring barn.
 • Tanzpartner.de login.
 • Opprette depositumskonto handelsbanken.
 • Mva terminer 2017.
 • Tømrer tariff.
 • Knåda deg synonym.
 • Nsb reisegaranti taxi.
 • Straume spa og hudpleie.
 • Sentralnervesystemet sykdommer.
 • Enchantment id minecraft list.
 • Fenty beauty gloss bomb.
 • Elevsiden.
 • Vortefri ansikt.
 • Hotel cæsar daphne.
 • Lav dybdeskarphet.
 • Navn på my little pony.
 • Zierliche deutzie.
 • Tøk kryssord.
 • Porsche 914 til salgs.
 • Wokpanne induksjon test.